• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG SUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính 6 tháng 2023 23-08-2023 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 23-3-2023 Download
Báo cáo tài chính 2022 23-3-2023 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất 12-2021 20-12-2022 Download
Báo cáo tài chính 12-2021 19-12-2022 Download
BCTC Riêng giữa niên độ đã được soát xét 12-9-2022 Download
BCTC Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 12-9-2022 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ 22-03-2022 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 22-03-2022 Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo hợp nhất năm 2020 01-04-2021 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN -BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P3) 08-06-2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P2) 08-06-2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P1) 08-06-2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P2) 08-06-2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P3) 08-06-2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P1) 08-06-2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN 31-03-2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN 31-03-2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2018 - SAU KIỂM TOÁN 28-03-2019 Download
BCTC NĂM 2018 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN 28-03-2019 Download
BCTC NĂM 2017 HỢP NHẤT - SAU KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2018 Download
BCTC NĂM 2017 HỢP NHẤT - SAU KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2018 Download
BCTC NĂM 2017 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2018 Download
BCTC NĂM 2017 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2018 Download
BCTC hợp nhất Quý I/2017 15-05-2017 Download
BCTC Quý I/2017 Công ty Mẹ 15-05-2017 Download
BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán 31-03-2017 Download
BCTC Công ty Mẹ năm 2016 đã kiểm toán 31-03-2017 Download
BCTC Hợp nhất quý IV/2016 15-02-2017 Download
BCTC Công ty Mẹ quý IV/2016 15-02-2017 Download
BCTC Công ty Mẹ quý III/2016 15-11-2016 Download
BCTC Hợp nhất quý III/2016 15-11-2016 Download
BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT (P2) 11-10-2016 Download
BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT (P1) 11-10-2016 Download
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ (P2) 11-10-2016 Download
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ (P1) 11-10-2016 Download
BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2014 15-05-2014 Download
BCTC quý 1 công ty mẹ năm 2014 15-05-2014 Download
GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BCTC 2013 25-04-2014 Download
BCTC hợp nhất 2013 06-05-2014 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán 19-04-2014 Download
BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 30-08-2013 Download
BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 30-08-2013 Download
BCTC quý I.2013 18-04-2013 Download
BCTC hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) 03-04-2013 Download
BCTC năm 2012 Công ty mẹ (đã kiểm toán) 02-04-2013 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2012 18-02-2013 Download
BCTC quý 3 năm 2012 19-10-2012 Download
BCTC hợp nhất giữa niên độ 2012 đã được soát xét 30-08-2012 Download
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012 14-08-2012 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2012 19-07-2012 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2012 25-04-2012 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1/2012 15-05-2012 Download
Báo cáo tài chính năm 2011 09-04-2012 Download
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 31-01-2012 Download
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 17-10-2011 Download
Báo cáo tài chính 6 tháng 2011 23-09-2011 Download
MIC: Gia hạn nộp BCTC 6 tháng đầu năm 2011 (lan 2) 30-08-2011 Download
MIC: Gia hạn nộp BCTC 6 tháng đầu năm 2011 14-08-2011 Download
Báo cáo tài chính quý 1/2011 21-04-2011 Download
Báo cáo tài chính 2010 28-03-2011 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn