• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG XUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Báo cáo tài chính


BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN -BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P3) 08/06/2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P2) 08/06/2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P1) 08/06/2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P2) 08/06/2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P3) 08/06/2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN-BẢNG ĐIỀU CHỈNH (P1) 08/06/2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN 31/03/2020 Download
BCTC NĂM 2019 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN 31/03/2020 Download
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2018 - SAU KIỂM TOÁN 28/03/2019 Download
BCTC NĂM 2018 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN 28/03/2019 Download
BCTC NĂM 2017 HỢP NHẤT - SAU KIỂM TOÁN (P2) 31/03/2018 Download
BCTC NĂM 2017 HỢP NHẤT - SAU KIỂM TOÁN (P1) 31/03/2018 Download
BCTC NĂM 2017 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN (P2) 31/03/2018 Download
BCTC NĂM 2017 CÔNG TY MẸ - SAU KIỂM TOÁN (P1) 31/03/2018 Download
BCTC hợp nhất Quý I/2017 15/05/2017 Download
BCTC Quý I/2017 Công ty Mẹ 15/05/2017 Download
BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán 31/03/2017 Download
BCTC Công ty Mẹ năm 2016 đã kiểm toán 31/03/2017 Download
BCTC Hợp nhất quý IV/2016 15/02/2017 Download
BCTC Công ty Mẹ quý IV/2016 15/02/2017 Download
BCTC Công ty Mẹ quý III/2016 15/11/2016 Download
BCTC Hợp nhất quý III/2016 15/11/2016 Download
BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT (P2) 11/10/2016 Download
BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT (P1) 11/10/2016 Download
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ (P2) 11/10/2016 Download
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ (P1) 11/10/2016 Download
BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2014 15/05/2014 Download
BCTC quý 1 công ty mẹ năm 2014 15/05/2014 Download
GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BCTC 2013 25/04/2014 Download
BCTC hợp nhất 2013 06/05/2014 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán 19/04/2014 Download
BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 30/08/2013 Download
BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 30/08/2013 Download
BCTC quý I.2013 18/04/2013 Download
BCTC hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) 03/04/2013 Download
BCTC năm 2012 Công ty mẹ (đã kiểm toán) 02/04/2013 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2012 18/02/2013 Download
BCTC quý 3 năm 2012 19/10/2012 Download
BCTC hợp nhất giữa niên độ 2012 đã được soát xét 30/08/2012 Download
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012 14/08/2012 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2012 19/07/2012 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2012 25/04/2012 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1/2012 15/05/2012 Download
Báo cáo tài chính năm 2011 09/04/2012 Download
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 31/01/2012 Download
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 17/10/2011 Download
Báo cáo tài chính 6 tháng 2011 23/09/2011 Download
MIC: Gia hạn nộp BCTC 6 tháng đầu năm 2011 (lan 2) 30/08/2011 Download
MIC: Gia hạn nộp BCTC 6 tháng đầu năm 2011 14/08/2011 Download
Báo cáo tài chính quý 1/2011 21/04/2011 Download
Báo cáo tài chính 2010 28/03/2011 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn