• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG SUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Đại Hội Cổ Đông


Bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 26-4-2023 Download
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 26-4-2023 Download
Danh sách và lý lịch đề cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 22-4-2023 Download
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 04-04-2023 Download
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 04-04-2023 Download
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2023 15-03-2023 Download
Nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022 28-4-2022 Download
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2022 12-04-2022 Download
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 07-03-2022 Download
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08-06-2021 Download
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 20-06-2015 Download
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015 02-06-2015 Download
Thông báo V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 15-04-2014 Download
Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 12-04-2013 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn