• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG SUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Điều lệ


Điều lệ công ty sửa đổi ngày 27/04/2013 27-04-2013 Download
Điều lệ công ty sửa đổi ngày 03/6/2012 13-06-2012 Download
Điều lệ công ty (sửa ngày 11.4.2011) 11-04-2012 Download
Điều lệ Công ty 11-04-2011 Download
Điều lệ Công ty 30-05-2010 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn