• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG SUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Báo cáo thường niên


Báo cáo thường niên 2023 16-4-2024 Download
Báo cáo thường niên 2022 01-04-2023 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 09-04-2022 Download
Báo cáo thường niên 2020 20-04-2021 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 20-04-2020 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 16-04-2019 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (P2) 20-04-2016 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (P1) 20-04-2016 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (P2) 20-04-2015 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (P1) 20-04-2015 Download
BCTN 2012 26-04-2013 Download
Báo Cáo Thường Niên năm 2011 13-06-2012 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn