• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG XUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Báo cáo thường niên


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 20/04/2020 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 16/04/2019 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (P2) 20/04/2016 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (P1) 20/04/2016 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (P2) 20/04/2015 Download
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (P1) 20/04/2015 Download
BCTN 2012 26/04/2013 Download
Báo Cáo Thường Niên năm 2011 13/06/2012 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn