Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  

Quan hệ cổ đông

Tin công ty : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019
 Ngày cập nhật: 14/03/2019
 
 

>> Tải về

Thông tin cùng loại:

-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201911/04/2019
-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201803/04/2018
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 05/03/2018
-THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-202331/01/2018
-Thông báo thay đổi nhận sự TV Hội đồng Quản trị13/07/2017
-Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 201715/06/2017
-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201710/04/2017
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 201728/02/2017
-THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201620/07/2016
-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 201602/06/2016
Prev
[1]
2
3
4
5
6
Next

Bản cáo bạch
Báo cáo tài chính
Kế hoạch và nghị quyết
Thông báo của HĐQT
Tin công ty

         Tất cả thông tin


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 235.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 235.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn

Bản quyền © 2010 Công ty Minco.