Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  

Quan hệ cổ đông

Kế hoạch và nghị quyết : NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
 Ngày cập nhật: 18/06/2016
 
 

>> Tải về

Thông tin cùng loại:

-NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201925/04/2019
-NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201819/04/2018
-NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201728/04/2017
-Nghị quyết thông qua cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 31 ngày 17/11/201509/12/2015
-NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT25/07/2015
-NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT LẦN THỨ 30 NGÀY 24/7/201525/07/2015
-Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 201507/05/2015
-NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 LẦN 217/07/2014
-NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 201430/06/2014
-Nghị quyết 12 HĐQT phê duyệt bán đấu giá văn phòng 539 NHT01/08/2013
Prev
[1]
2
Next

Bản cáo bạch
Báo cáo tài chính
Kế hoạch và nghị quyết
Thông báo của HĐQT
Tin công ty

         Tất cả thông tin


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 235.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 235.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn

Bản quyền © 2010 Công ty Minco.