Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  
TẦM NHÌN
Trở thành công ty hàng đầu trong công nghiệp chế biến cát trắng tại Việt Nam và khu vực bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong công nghệ
SỨ MỆNH
  Đem lại giá trị cao nhất và sự tăng trưởng bền vững cho các cổ đông, các nhà đầu tư với cam kết về trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn sức khỏe đối với cộng đồng


SẢN PHẨM Xem tất cả sản phẩm
Bột silica
Cát trắng Thăng Bình
Bột Fenspat
Tràng Thạch Đại Lộc
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
 
- 3/5/2018Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
- 1/31/2018THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023
- 1/19/2018Báo cáo tình hình quản trị năm 2017
- 7/17/2017Báo cáo quản trị bán niên năm 2017
- 7/13/2017Thông báo thay đổi nhận sự TV Hội đồng Quản trị
- 6/15/2017Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- 5/15/2017BCTC Quý I/2017 Công ty Mẹ
   


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 510.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 510.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn

Bản quyền © 2010 Công ty Minco.